Pásla kone na betóne
foto úplatok foto zoznámenie foto
nazdar koňo
foto koho jablká ješ.... foto posledné úpravy
foto
...kde to má spojku?
foto
07
foto
08
foto
09
foto
10
foto poklona, teta jazdkyna... foto sa doma zasmejeme... :-) foto
už sa na to nemôžem
pozerať
foto prepáč, koník...

foto 15

foto
16
foto 17 foto 18 foto 19 foto 20
foto
21
foto já sa na to... foto
...móžem vysrat!
foto
24
foto
25
foto
26
foto
27
foto
28
foto
29
foto
30
foto 31 foto 32 foto
33
foto 34 foto 35
foto 36 foto 37 foto 38 foto 39 foto 40